Drakensang Online Wiki
Advertisement

Główny event

Postepglowny
 • 350 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 700 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 1050 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 1400 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 1750 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 2100 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 2450 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 2800 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 3150 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 3500 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 3850 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 4200 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 4550 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła
 • 4900 Cursed pearl Przeklętych pereł = Empowered Cursed Pearl Icon Wzmocniona przeklęta perła x2
 • 5250 Cursed pearl Przeklętych pereł = Golden Earring Icon Złoty Kolczyk


Wyzwania

Wyzwanie1


 • 50 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 125 Cursed Candy = Drak14 10
 • 190 Cursed Candy = Purple gem bag Duży mieszek kamieni szlachetnych
 • 260 Cursed Candy = Drak14 10
 • 335 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 1 Icon Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana

 • 410 Cursed Candy = Drak14 20
 • 490 Cursed Candy = Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa
 • 575 Cursed Candy = Drak14 20

Skrzyniaadmina

 • 665 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 760 Cursed Candy = Drak14 30
 • 885 Cursed Candy = Foxarrific Chest of Elemental Intel Icon Lisia skrzynia z ważnymi informacjami

Lisiaskrzynia

 • 960 Cursed Candy = Drak14 30
 • 1075 Cursed Candy = Sharp-eyed raven Kruk Bystrooki
 • 1200 Cursed Candy = Drak14 40
 • 1335 Cursed Candy = Rune of Regeneration Icon Runa Regeneracji
 • 1485 Cursed Candy = Drak14 40
 • 1700 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x2 & Delirium of Professor J achievement Obłęd profesora Jullova
 • 1700 Cursed Candy = Drak14 100
Łącznie = Drak14 300

Wyzwanie2


 • 50 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 125 Cursed Candy = Drak14 10
 • 190 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 2 Icon Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana2

 • 350 Cursed Candy = Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa

Skrzyniaadmina

 • 380 Cursed Candy = Drak14 20
 • 515 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x2
 • 620 Cursed Candy = Drak14 20
 • 730 Cursed Candy = Foxarrific Chest of Elemental Intel Icon Lisia skrzynia z ważnymi informacjami

Lisiaskrzynia

 • 890 Cursed Candy = Drak14 30
 • 930 Cursed Candy = Moon Chest Icon Księżycowa skrzynia

Ksiezycowaskrzynia

 • 1180 Cursed Candy = Revenant Powracający z zaświatów
 • 1270 Cursed Candy = Drak14 50
 • 1440 Cursed Candy = Rune of Grand Persistence Icon Runa wielkiej nieustępliwości
 • 1750 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x3
 • 1870 Cursed Candy = Drak14 60
 • 2200 Cursed Candy = Radiant Gem Bag Icon Mieszek błyszczących kamieni szlachetnych x2
 • 2470 Cursed Candy = Drak14 70
 • 2800 Cursed Candy = Rune of Regeneration Icon Runa Regeneracji
 • 3100 Cursed Candy = Drak14 80
 • 3700 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x4 & The Knights of the Round Taffy achievement Rycerze Słodkiego Stołu
 • 3700 Cursed Candy = Drak14 100
Łącznie = Drak14 440

Wyzwanie3


 • 60 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 120 Cursed Candy = Drak14 10
 • 190 Cursed Candy = Purple gem bag Duży mieszek kamieni szlachetnych
 • 260 Cursed Candy = Drak14 10
 • 335 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 1 Icon Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana

 • 425 Cursed Candy = Drak14 20
 • 490 Cursed Candy = Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa

Skrzyniaadmina

 • 650 Cursed Candy = Drak14 20
 • 665 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 3 Icon [Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana3

 • 870 Cursed Candy = Foxarrific Chest of Elemental Intel Icon Lisia skrzynia z ważnymi informacjami

Lisiaskrzynia

 • 920 Cursed Candy = Drak14 30
 • 1120 Cursed Candy = Rune of Grand Persistence Icon Runa wielkiej nieustępliwości
 • 1175 Cursed Candy = Drak14 30
 • 1370 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 1435 Cursed Candy = Drak14 40
 • 1595 Cursed Candy = Moon Chest Icon Księżycowa skrzynia

Ksiezycowaskrzynia

 • 1780 Cursed Candy = Drak14 50
 • 1995 Cursed Candy = Rune of Regeneration Icon Runa Regeneracji
 • 2100 Cursed Candy = Drak14 50
 • 2500 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x2 & Island Fever achievement Wyspowa gorączka
 • 2500 Cursed Candy = Drak14 100
Łącznie = Drak14 360

Wyzwanie4


 • 60 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa
 • 120 Cursed Candy = Drak14 30
 • 190 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 3 Icon Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana3

 • 500 Cursed Candy = Drak14 30
 • 590 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x3
 • 770 Cursed Candy = Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa

Skrzyniaadmina

 • 900 Cursed Candy = Drak14 40
 • 1290 Cursed Candy = Dragan Reward Chest 4 Icon Skrzynia z nagrodami Dragana

Skrzynianagroddragana4

 • 1360 Cursed Candy = Drak14 50
 • 1450 Cursed Candy = Foxarrific Chest of Elemental Intel Icon Lisia skrzynia z ważnymi informacjami

Lisiaskrzynia

 • 1950 Cursed Candy = Drak14 50
 • 2330 Cursed Candy = Moon Chest Icon Księżycowa skrzynia & Rune of Grand Persistence Icon Runa wielkiej nieustępliwości

Ksiezycowaskrzynia

 • 2750 Cursed Candy = Drak14 60
 • 3550 Cursed Candy = Radiant Gem Bag Icon Mieszek błyszczących kamieni szlachetnych x4 & Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x4
 • 4100 Cursed Candy = Drak14 70
 • 5100 Cursed Candy = Gilded Clover(icon) Pozłacana koniczynka
 • 6050 Cursed Candy = Drak14 80
 • 6200 Cursed Candy = Rune of Regeneration Icon Runa Regeneracji
 • 8000 Cursed Candy = Flame of Phoenix Icon Płomień Feniksa x7
 • 8300 Cursed Candy = A Fountain Full of Sweets achievement Studnia pełna słodyczy
 • 8300 Cursed Candy = Drak14 190
Łącznie = Drak14 600


Koszty wstępu na mapy

Wyzwanie 1
Laboratorium Profesora Jullova


Wyzwanie 2
Plac Boju Czarnych Rycerzy


Wyzwanie 3
Mystras Nocą


Wyzwanie 4
Nocny Dziki Las


Sklepy

Handlarz

Sklephandlarz

Sklep Grimy

Ceny unikatów z Czarnej Wdowy i Dragana są identyczne na danych tierach

Dragansklepgrima

Sklep Gnoba

Pierki
Pierścień z pieczęcią Dragana Potężny pierścień z pieczęcią Dragana
Pierscienzpieczeciadragana Poteznypierscienzpieczeciadragana

Mapy

Zamek Kruczykrzyk

Zamekwejscie

Mapa Zamku

Zamekdraganamapa

Wejście do zamku znajduje się w Kingshill. Jest to główna mapa tego eventu. Na tej mapie znajdują się wejścia do pozostałych wyzwań.

- W zamku farmi się przeklęte perły potrzebne do wejścia na poszczególne mapy. Przeklęte perły lecą ze wszystkich potworów na tej mapie.

- Mapa dostępna we wszystkich poziomach trudności.

- Wzmocnione czerwone perły możliwe są do zdobycia z Bezgłowego Jeźdźca, Przywołanego Demona, Króla Heredura oraz z Sargona pojawiających się po wyczyszczeniu poszczególnych map.


Skrzynia za misje

Poniższą skrzynie będziemy mogli otworzyć po wykonaniu kilku misji, nie są to trudne misje lecz czasochłonne.

Misjazaskrzynie

Do otwarcia skrzyni potrzebne jest 5 kluczy

Klucz
Opisklucza

Po otwarciu skrzyni otrzymujemy Klejnot Ulepszenia Opisklejnotulepsz


Mroczne pastwiska

Po wejściu na mapę otrzymujemy misję:
- Pokonaj wszystkich przeciwników na mapie
- Następnie zabij Bezgłowego Jeźdźca

Lochy na siarkowym pustkowiu

Po wejściu na mapę otrzymujemy misję:
- Pokonaj wszystkich przeciwników na mapie
- Następnie zabij Przywołanego Demona

Stanowisko Wykopalisk Dragana

Po wejściu na mapę otrzymujemy misję:
- Pokonaj wszystkich przeciwników na mapie
- Następnie zabij Króla Heredura

Nocny Lodowy Las

Po wejściu na mapę otrzymujemy misję:
- Pokonaj wszystkich przeciwników na mapie
- Następnie zabij Sargona

Azyl Dragana

Draganainf3

Klikając na poniższy koksownik przywołamy bosa wraz z kilkoma potworami po których zabiciu otworzy nam się przejście do Azylu Dragana w którym znajduje się tytułowy boss.

Relikwiarzdragana

Upiorny Grób

Wdowawejscie

Klikając na poniższy koksownik przywołamy Czarną Wdowę

Koksownikwdowa

Amfory

Eleganckaamfora
Ozdobnaamfora

Ze złotej ozdobnej amfory możemy zdobyć wierzchowca "Oswojony Bojowy Pająk"

Ozdobnaamfora5

Na mapach wyzwań możemy spotkać przeklęte amfory. Możemy z nich otrzymać przeklęte perły, postęp wyzwań lub wierzchowca "Oswojony Bojowy Pająk".

Przekletaamfora

Przedmioty Unikatowe

Obronna zbroja Dragana

Zużyty wojną płaszcz/chorągiew Dragana
Wypada z Czarnej Wdowy lub do kupienia u Grimy

Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 555-750 punktów życia
+ 592-800 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 660-870 punktów życia
+ 704-928 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 780-990 punktów życia
+ 832-1056 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytyplaszcz
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 611-825 punktów życia
+ 592-800 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 726-957 punktów życia
+ 704-928 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 858-1089 punktów życia
+ 832-1056 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ punktów życia
+ 592-800 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 858-1131 punktów życia
+ 704-928 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytyplaszcz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Tył, Płaszcz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1014-1287 punktów życia
+ 832-1056 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Dragan's Battleworn Banner Tier3 SM Icon
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Tył, Chorągiew)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 555-750 punktów życia
+ 592-800 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Dragan's Battleworn Banner Tier3 SM Icon
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Tył, Chorągiew)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 660-870 punktów życia
+ 704-928 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Dragan's Battleworn Banner Tier3 SM Icon
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Tył, Chorągiew)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 780-990 punktów życia
+ 832-1056 wszystkich odporności
Zaklęcia
+ 3,5-4,6% wartości zbroi
8,3-11,0% zwiększona siła blokady
4,1-5,5% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
5,00% zwiększona prędkość biegu
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.


Zużyte wojną naramienniki Dragana
Wypada z Czarnej Wdowy lub do kupienia u Grimy

Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 592-800 wartości zbroi
+ 1480-2000 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów many
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 704-928 wartości zbroi
+ 1760-2320 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów many
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 832-1056 wartości zbroi
+ 2080-2640 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów many
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytenaramienniki
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 592-800 wartości zbroi
+ 1480-2000 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów koncentracji
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 704-928 wartości zbroi
+ 1760-2320 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów koncentracji
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 832-1056 wartości zbroi
+ 2080-2640 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów koncentracji
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 592-800 wartości zbroi
+ 1480-2000 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów złości
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 704-928 wartości zbroi
+ 1760-2320 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów złości
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 832-1056 wartości zbroi
+ 2080-2640 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów złości
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytenaramienniki
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 592-800 wartości zbroi
+ 1480-2000 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów pary
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 704-928 wartości zbroi
+ 1760-2320 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów pary
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytenaramienniki
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ramiona, Naramienniki)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 832-1056 wartości zbroi
+ 2080-2640 do wartości blokady
Zaklęcia
+ 9,2-12,3% wartości zbroi
+ 9,2-12,3% wszystkich odporności
18,4-24,6% zwiększona siła blokady
Wyjątkowe wartości
5,00% więcej punktów pary
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.


Zużyty wojną pancerz Dragana
Wypada z Czarnej Wdowy lub do kupienia u Grimy

Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 555-750 punktów życia
+ 1184-1600 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 660-870 punktów życia
+ 1408-1856 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 780-990 punktów życia
+ 1664-2112 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 611-825 punktów życia
+ 1184-1600 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 726-957 punktów życia
+ 1408-1856 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 858-1089 punktów życia
+ 1664-2112 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 722-975 punktów życia
+ 1184-1600 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 858-1131 punktów życia
+ 1408-1856 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1014-1287 punktów życia
+ 1664-2112 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 555-750 punktów życia
+ 1184-1600 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 660-870 punktów życia
+ 1408-1856 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Zuzytypancerz
Zużyty wojną pancerz Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Korpus, Pancerz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 780-990 punktów życia
+ 1664-2112 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 10,4-13,8% wartości zbroi
4,1-5,5% zwiększona siła blokady
10,4-13,8% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
+ 0,05 siły blokady
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 20/20
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.


Zużyte wojną bronie Dragana
Wypadają z Czarnej Wdowy lub do kupienia u Grimy

Szalonalaska
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Obie ręce, Laska)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (264-356) - (454-546) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonalaska
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Obie ręce, Laska)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (314-413) - (504-603) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonalaska
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Obie ręce, Laska)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (371-470) - (561-660) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona laska Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Szalonyluk
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Obie ręce, Łuk oblężniczy)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (242-342) - (432-532) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonyluk
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Obie ręce, Łuk oblężniczy)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (314-413) - (504-603) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonyluk
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Obie ręce, Łuk oblężniczy)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (371-470) - (561-660) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona łuk Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Szalonymiecz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Obie ręce, Miecz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (264-356) - (454-546) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonymiecz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Obie ręce, Miecz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (314-413) - (504-603) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonymiecz
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Obie ręce, Miecz)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (371-470) - (561-660) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona miecz Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Szalonafuzja
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Obie ręce, Fuzja)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (264-356) - (454-546) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Increased Range for Quick Shot and Heavy Shot
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonafuzja
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Obie ręce, Fuzja)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (314-413) - (504-603) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Increased Range for Quick Shot and Heavy Shot
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Szalonafuzja
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Obie ręce, Fuzja)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ (371-470) - (561-660) szkód
0,95 Ataki na sekundę
Zaklęcia
115,0-155,0% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
62,0-83,0% zwiększone szkody
Increased Range for Quick Shot and Heavy Shot
Obronna Zbroja Dragana
 • Zużyte wojną naramienniki Dragana
 • Zużyty wojną pancerz Dragana
 • Zużyty wojną płaszcz Dragana
 • Szalona fuzja Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 0,25 siły blokady
(2): Po każdym zablokowaniu otrzymasz porcję "Ochrony Dragana" na 5 sekund. Ten efekt daje się sumować do 25 razy.
(2): siła blokady zwiększona o 0,04 dla każdej porcji
(3): wartość zbroi zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): odporność zwiększona o 2% dla każdej porcji
(3): szkody zwiększone o 1% dla każdej porcji
Trwałość: 60/60
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.Gniewna zbroja Dragana

Wojenny hełm Dragana
Wypadają z Dragana lub do kupienia u Grimy

Wojennyhelm
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 740-1000 punktów życia
+ 888-1200 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 880-1160 punktów życia
+ 1056-1392 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1040-1320 punktów życia
+ 1248-1584 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennyhelm
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 814-1100 punktów życia
+ 888-1200 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Dive" wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 968-1276 punktów życia
+ 1056-1392 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Dive" wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1144-1452 punktów życia
+ 1248-1584 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Dive" wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennyhelm
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 952-1300 punktów życia
+ 888-1200 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1144-1508 punktów życia
+ 1056-1392 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1352-1716 punktów życia
+ 1248-1584 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennyhelm
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 740-1000 punktów życia
+ 888-1200 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 880-1160 punktów życia
+ 1056-1392 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennyhelm
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Głowa, Hełm)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1040-1320 punktów życia
+ 1248-1584 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększone szkody
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojenne buty Dragana
Wypadają z Dragana lub do kupienia u Grimy

Wojennebuty
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 925-1250 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1100-1450 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1300-1650 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennebuty
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 1018-1375 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1210-1595 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1430-1815 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennebuty
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 1203-1625 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1430-1885 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1690-2145 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennebuty
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 925-1250 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1100-1450 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennebuty
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Stopy, Buty)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1300-1650 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
10,2-13,8% zwiększona prędkość biegu
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojenne rękawice Dragana
Wypadają z Dragana lub do kupienia u Grimy

Wojennerekawice
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 925-1250 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1100-1450 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1300-1650 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennerekawice
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 1018-1375 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1210-1595 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1430-1815 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennerekawice
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 1203-1625 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1430-1885 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1690-2145 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Wojennerekawice
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 37-50 szkód
+ 925-1250 punktów życia
+ 592-800 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 3720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 44-58 szkód
+ 1100-1450 punktów życia
+ 704-928 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Wojennerekawice
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Ręce, Rękawice)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 52-66 szkód
+ 1300-1650 punktów życia
+ 832-1056 wartości zbroi
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
13,8-18,4% zwiększona prędkość ataku
Wyjątkowe wartości
O 6% zwiększone szkody od broni dwuręcznej
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: 40/40
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Mroczny pierścień z pieczęcią Dragana Dragana
Wypadają z Dragana lub do kupienia u Grimy

Piersciendragana
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 42-56 szkód
+ 740-1000 do wartości ciosu krytycznego
+ 740-1000 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Indestructible
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 50-65 szkód
+ 880-1160 do wartości ciosu krytycznego
+ 880-1160 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
Sw Czarodziej Kręgu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 59-74 szkód
+ 1040-1320 do wartości ciosu krytycznego
+ 1040-1320 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności teleport wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Piersciendragana
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 42-56 szkód
+ 740-1000 do wartości ciosu krytycznego
+ 814-1100 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 50-65 szkód
+ 880-1160 do wartości ciosu krytycznego
+ 968-1276 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
R Strażnik Lasu
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 59-74 szkód
+ 1040-1320 do wartości ciosu krytycznego
+ 1144-1452 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Skok Szczupaka wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Piersciendragana
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 42-56 szkód
+ 740-1000 do wartości ciosu krytycznego
+ 952-1300 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 50-65 szkód
+ 880-1160 do wartości ciosu krytycznego
+ 1144-1508 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
Dk Rycerz Zakonu Smoka
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 59-74 szkód
+ 1040-1320 do wartości ciosu krytycznego
+ 1352-1716 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Wściekły skok wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.

Piersciendragana
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 4
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 42-56 szkód
+ 740-1000 do wartości ciosu krytycznego
+ 740-1000 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 4720
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 5
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 50-65 szkód
+ 880-1160 do wartości ciosu krytycznego
+ 880-1160 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 5350
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.
Piersciendragana
Event Dragana
D Parowy Mechanikus
Wyjątkowy przedmiot, Poziom 6
(Palec, Pierścień)
Poziom przedmiotu: 55
Wartości podstawowe
+ 59-74 szkód
+ 1040-1320 do wartości ciosu krytycznego
+ 1040-1320 punktów życia
Zaklęcia
+ 76,7-102,3% zwiększone szkody dla tego przedmiotu
82,9-110,5% więcej punktów życia dla tego przedmiotu
Wyjątkowe wartości
Gdy liczba Twoich punktów życia spadnie poniżej 33%, pojawi się Czarny Rycerz, który przez 10 sekund będzie odwracał uwagę potworów i walczył po Twojej stronie. Efekt działa raz na 120 sekund.
Gniewna Zbroja Dragana
 • Wojenny hełm Dragana
 • Wojenne rękawice Dragana
 • Wojenne buty Dragana
 • Mroczny pierścien z pieczęcią Dragana
Premia za elementy zestawu:
(2): + 45 szkód (zależne od poziomu)
(3): + 22,00% zwiększone szkody od wszelakiego rodzaju broni
(3): + 11,00% zwiększona prędkość biegu
(3): Użycie umiejętności Lot Rakiety wytworzy krążący wokół ciebie promień energetyczny, który wyrządza 150% twoich szkód podstawowych w postaci szkód fizycznych. Czas oczekiwania na ponowne wystąpienie efektu wynosi 20 sekund.
Trwałość: Niezniszczalna
>> Wymagany poziom: 55
Wartość przetopienia:Glyph icon 39270
Price: Drak14 6060
Nadaje się do przenoszenia przy użyciu nieskazitelnych rdzeni, rdzeni duszy, rdzeni wzrostu. Dla przepisów potrzebne są drakenowe rdzenie.


Broń Dragana

Aby zdobyć broń Dragana są dwa możliwe sposoby. Jednym jest wydropienie jej z Czarnej Wdowy, drugim złożenie jej na stole warsztatowym z czterech poniższych części:
Mysterious Weapon Pattern Icon-0 Zwój broni (część 1/4). Do zdobycia z Administratora na Mrocznych Pastwiskach i Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa
Dire Ore Icon Zaczarowana ruda (część 2/4). Do zdobycia z Administratora na Wykokopaliskach Dragana i Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa
Dragan's Sigil Icon Znaczek Dragana (część 3/4). Do zdobycia z bossa na Lochach siarkowego pustkowia i Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa
Dragan's Breath Icon Tchnienie Dragana (część 4/4). Do zdobycia z Administratora na Nocnym Lodowym Lesie i Administrator's Chest Icon Skrzynia administratowa

Ulepszenie broni

Broń Dragana ma 3 możliwe ulepszenia:
Dragans fire weapon - Ogień (zafarbowanie na czerwono) , zwiększa odporność na ogień.
Dragans poison weapons - Trucizna (zafarbowanie na zielono ) , zwiększa odporność na trucizne.
Dragans lightning weapons - Pioruny (zafarbowanie na żółto), zwiększa odporność na pioruny.

Każda wersja daje odpowiednie odporności oraz specjalne wyjątkowe wartości.

Aby złożyć ulepszoną broń należy umieścić na stole waarsztatowym broń + 3x kamień elementu (trucizna, piorun lub ogień).

Enchantment stone fire - Kamień ognia
Enchantment stone lightning - Kamień piorunów
Enchantment stone poison - Kamień trucizny
Powyższe kamienie można zdobyć z Foxarrific Chest of Elemental Intel Icon Lisia skrzynia z ważnymi informacjami lub z drewnianej skrzyni za powtarzalne misje od Agentów. Skrzynia ta jest dostępna po wykonaniu wszystkich 3 misji na każdej mapie.


Przedmioty Eventowe

Ikona Nazwa Typ Sposób Zdobycia Bonus
Jewel of Enhancement Klejnot ulepszenia Kamień specjalny Nagroda ze skrzyni za misje.
Rune of Regeneration Icon Runa Regeneracji Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Lesser Rune of Regeneration Icon+Lesser Rune of Regeneration Icon+Lesser Rune of Regeneration Icon
Regeneruje 0,05% twoich punktów życia na sekundę
Mighty Rune of Regeneration Icon Potężna runa regeneracji Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Rune of Regeneration Icon+Rune of Regeneration Icon+Rune of Regeneration Icon
Regeneruje 0,08% twoich punktów życia na sekundę
Supreme Rune of Regeneration Icon Największa runa regeneracji Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Mighty Rune of Regeneration Icon+Mighty Rune of Regeneration Icon+Mighty Rune of Regeneration Icon
Regeneruje 0,10% twoich punktów życia na sekundę
Rune of Grand Persistence Icon Runa wielkiej nieustępliwości Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Lesser Rune of Grand Persistence Icon-0+Lesser Rune of Grand Persistence Icon-0+Lesser Rune of Grand Persistence Icon-0
+ 0,16 siła blokady
Mighty Rune of Grand Persistence Icon Potężna runa wielkiej nieustępliwości Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Rune of Grand Persistence Icon+Rune of Grand Persistence Icon+Rune of Grand Persistence Icon
+ 0,24 siła blokady
Supreme Rune of Grand Persistence Icon Największa runa wielkiej nieustępliwości Runa Do zdobycia z wyzwań Dragana
Mighty Rune of Grand Persistence Icon+Mighty Rune of Grand Persistence Icon+Mighty Rune of Grand Persistence Icon
+ 0,32 siła blokady
Tame battle spider Oswojony bojowy pająk Wierzchowiec Drop z złotej lub przeklętej amfory -
Black Widow (Epic Mount) Czarna Wdowa Wierzchowiec Wypada z Czarnej Wdowy -
Obsidian Wings Icon Obsydianowe skrzydła Wierzchowiec Możliwy do zdobycia ze szczęśliwej sfery za postęp wyzwań -
Revenant Powrót z zaświatów Emotikon Nagroda za postęp z wyzwania -
Dragon's breath Spektakularny smoczy ogień Emotikon Wypada z eleganckiej amfory -
Professor jullov's monster Potwór Profesora Jullova Emotikon Wypada z przeklętej amfory lub z bossa końcowego podczas pierwszego wyzwania -
Miss-Tronsity Costume1 Kostium straszliwej baby Kostium Do zdobycia ze skrzyni za misje od Agentów -
Lanky Fire Gnome Icon Chudy ognisty gnom Towarzysz Możliwy do złożenia na stole warsztatowym:
8xFlame of Phoenix Icon+Golden Earring Icon+Fire Gnome Horns Icon
5% więcej punktów życia
28 szkód (zależne od poziomu)
Bolstered Fire Gnome Icon Krzepki ognisty gnom Towarzysz Możliwy do złożenia na stole warsztatowym:
25xFlame of Phoenix Icon+Golden Earring Icon+Iron Morning Star Icon
10% więcej punktów życia
55 szkód (zależne od poziomu)
Sharp-eyed raven Kruk Bystrooki Towarzysz Do zdobycia za postęp wyzwania + 5,0 % wszystkich odporności

Osiągnięcia

Osiagnieciadragan

Dzienne Misje

Misjedziennedragan

Misje

Event ten oferuje dużo urozmaiconych misji, dokładny ich spis oraz opis znajdziecie na forum.
Link: http://pl.bigpoint.com/drasaonline/board/threads/event-klatwa-czarnych-rycerzy-powrot-dragana.61853/#post-742634
Advertisement