Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Устремено енигматично новоизлюпено
Устремено енигматично новоизлюпено
Любимец
Може да се използва многократно
Това малко новоизлюпено харесва самоличността му да е тайна. Защитната му черупка е по-здрава от камък.
Ефект на любимеца:
+ 3.00% стойност на блокирания
+ 00.00% стойност на блокирания
+ 00.00% стойност на блокирания
+ 00.00% стойност на блокирания
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Събитие Пролетен празник
Продажна цена: Злато 1146 Сребро 60 Мед 28
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement