Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Трол оръженосец
Трол оръженосец
Ездитно животно
Може да се използва многократно
Този верен трол ще те носи с готовност на гърба си. Той е отличен оръженосец!
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
Продажна цена: Злато 1727 Сребро 56 Мед 80
Advertisement