Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Счупен универсален инструмент
Счупен универсален инструмент
Изчезва след употреба
Счупеният универсален инструмент може да бъде поправен на тезгяха или да бъде използван за влизане в Светещата пещера в Северното царство.
Advertisement