Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Суирфийлдски полета
Суирфийлдски полета (карта)
Основна информация
Вид на картата Пущинак
Регион на локацията Гримиджстоун
Ниво на чудовищата 6-10 ниво
Режими на трудност Нормално
Цена за пътуване Мед 6
Най-близък град Гримфорд
Кингсхил
Куестове Влиянието на злото
Светлината на Агатон
Рубин с примеси

Суирфийлдските полета е пущинак, разположен в регион Уайлдшайър. Достъпът до него е от Гримфорд и води до Малката крипта и Кингсхил.

Advertisement