Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Стихиен афинитет

С въвеждането на версия 209 бяха добавени нови механики касаещи чудовищата и тяхната стихийна принадлежност. Това означава, че определени чудовища ще бъдат силни срещу даден стихиен елемент, и по-слаби срещу друг в зависимост от собствения си стихиен елемент.

Например огънят е слаб срещу щетите от мълнии, но е устойчив на огнени щети, и е със средна устойчивост срещу лед и отрова.

Има два вида стихийни омагьосвания, които не са включени в колелото на стихиите и това са Тъмна магия и т.нар. Мултиелементал. Тъмната магия е устойчива срещу щетите на Отвъдната сила и има средна съпротива срещу всякакъв друг вид магия. Мултиелементалът, от друга страна е силно устойчив срещу всякакъв вид магически щети.

Елементи[]

Огън[]

Огън (омагьосване)

Чудовищата с това омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 2x 1x 1x 1/2x 1x

Отрова[]

Отрова (омагьосване)

Чудовищата с това омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 1x 2x 1/2x 1x 1x

Лед[]

Лед (омагьосване)

Чудовищата с това омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 1/2x 1x 2x 1x 1x

Мълния[]

Мълния (омагьосване)

Чудовищата с това омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 1x 1/2x 1x 2x 1x

Тъмна магия[]

Чудовищата с този вид омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 1x 1x 1x 1x 2x

Мултиелементал[]

Чудовищата с този вид омагьосване имат такъв символ под лентата на живота им.
Това означава, че имат следните модификатори на съпротивление:

Елемент Огън Отрова Лед Мълния Тъмна магия
Стойност 2x 2x 2x 2x 2x

Изчисления[]

Използвайки модификаторите от съответната таблица, можете да изчислите действителните стойности на стихиината съпротива за всяко чудовище със следната формула:

R = 80 * Модификатор на нивото * (модификатор на омагьосване) * Ранг модификатор

Модификаторът на нивото за ниво 55 е 80. Модификаторът на омагьосването е 1, 2, или половината (погледнете таблицата). Модификаторът на ранга е 1 за обикновените чудовища и 1,5 за босовете в междинния свят (другите рангови модификатори са неизвестни).

Например:
Изчисляваме съпротивата срещу мълнии за Гримаг Възкръсналият за 55 ниво. Гримаг има само огнено омагьосване. Поглеждаме в таблицата и виждаме, че срещу мълния той има модификатор 1/2. Тъй като той е бос от междинния свят, ранг модификаторът му е 1,5.

80 * 80 * 0.5 * 1.5 = 6400 * 0.5 * 1.5 = 3200 * 1.5 = 4800

Можете да изчислите и процентното отношение използвайки рационална функция за изчисляването на съпротивата на героя:

f(R) = R / [R + Φ(level)] * 100%

Където Φ(55) = 6400.

Например:
Изчисляваме съпротивата срещу мълнии в проценти за Гримаг Възкръсналият за 55 ниво. Тъй като вече сме изчислили числовата стойност на съпротивата, трябва само да определим процентната стойност, използвайки рационална функция:

f(4800) = 4800 / [4800 + Φ(55)] * 100% = 4800 / (4800 + 6400) * 100% ≈ 42.86%
Advertisement