Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki

Стената на другите-01

Стената на другите-02

Стената на другите-03

Стената на другите-04

Стената на другите-05

Стената на другите-06

Стената на другите-07

Стената на другите-08

Стената на другите-09

Стената на другите-10

Стената на другите-11

Стената на другите-12

Стената на другите-13

Стената на другите-14

Стената на другите-15

Стената на другите-16

Стената на другите-17

Стената на другите-18

Стената на другите-19

Стената на другите-20

Стената на другите-21

Стената на другите-22

Стената на другите-23

Стената на другите-24

Стената на другите-25

Стената на другите-26

Последната част от куеста (5/5) ще се отключи, когато героят достигне 44 ниво!

Advertisement