Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Смарагдов папагал
Смарагдов папагал
Любимец
Може да се използва многократно
Призови смарагдов папагал, който увеличава точките ти живот.
Ефект на любимеца:
+5,00% точки живот
+11,00% точки живот
+0,00% запас
+0,00% запас
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
Продажна цена: Злато 1146 Сребро 60 Мед 28
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement