Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Сапфирен папагал
Сапфирен папагал
Любимец
Може да се използва многократно
Призови сапфирен папагал, който според класата увеличава запазите от мана, ярост, концентрация и пара.
Ефект на любимеца:
+5,00% запас
+0,00% запас
+0,00% запас
+0,00% запас
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
Продажна цена: Злато 1146 Сребро 60 Мед 28
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement