Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Рубинен папагал
Рубинен папагал
Любимец
Може да се използва многократно
Призови рубинен папагал, който увеличава стойността на критичните попадения.
Ефект на любимеца:
+5.00% критична стойност
+13.00% критична стойност
+21.00% критична стойност
+29.00% критична стойност
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
Продажна цена: Злато 1146 Сребро 60 Мед 28
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement