Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Пъргава харпия
Пъргава харпия
Любимец
Може да се използва многократно
Малка харпия от планините, която пази гърба ти.
Ефект на любимеца:
неизвестно омагьосване
+ 5,00% скорост на движение
+ 0,00% скорост на движение
+ 0,00% скорост на движение
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
Продажна цена: Злато 989 Сребро 65 Мед 30
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement