Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Поляна на вечността
Файл:Поляна на вечността (карта).png
Основна информация
Вид на картата Подземие
Регион Слифмуър
Ниво на чудовищата Нормално: 21 ниво
Болезнено: 26 ниво
Мъчително: 31 ниво
Смъртоносно: 36 ниво
Адско: 41 ниво
Безмилостно: 51 ниво
Кръвопроливащо: 61 ниво
Трудност Всяка степен на трудност
Цена за пътуване Злато - Сребро - Мед -
Най-близък град Скривалище Уириънс
Сандъци с награди Сандъци със съкровища
Изоставеното съкровище
Ресурси за събиране Всяка степен на трудност
Куестове Друг световен облик
Естествено равновесие
Капаните
Богинята на лова
Възможни награди Монети Монети
Сферични отломки Сферични отломки
Прастаро познание Прастаро познание
Ключ на храбростта Ключ на храбростта
Скъпоценен камък Скъпоценни камъни
Амулет на познанието Уникални предмети
Файл:Ресурс.png Ресурси за изработване

Древна и могъща сила държана в плен хиляди години подред.Ще имаш ли сили да се изправиш срещу толкова древно зло?

В Поляната на вечността се влиза през Слифмуър.

Тъй като картата е подземие, играчите могат да избират режими на трудност, при които нивото на чудовищата ще се покачи до нивото на героя при солова игра, или до най-високото ниво на член на групата при групова игра.

Файл:Поляна на вечността (Адско III).png

Обърнете внимание, че куестовете могат да се изпълняват само в режим Нормално.

Чудовища[]

 • Яростни коренища
 • Хапещо паяково люпило
 • Уайлдхарт охранител
 • Уайлдхарт викач
 • Даин (пазач на подземието) - режим Болезнено и по-високо
 • Алчен гоблин (20% шанс за появяване на картата) - режим Болезнено и по-високо

Ключ на храбростта  Ключът на храбростта може да бъде спечелен само от пазача на подземието. 

Плячката от алчния гоблин е по-голяма, отколкото тази от пазача и другите чудовища.

Всяко чудовище може да бъде със случайно омагьосване и ранг - водач или елитен противник.
Те са по-силни от обикновените чудовища, но и плячката от тях е по-голяма.

Ресурси[]

Във всяко подземие ще намирате ресурси, които са ви необходими за изработката на различни питиета, тоници и лекове. Качеството им зависи от режима на трудност, в който сте влезли в картата.

Ресурсите могат да се събират само при игра в режими от Болезнено до Адско III.

Нива на трудност[]

Освен игра в нормален режим, играчите могат да избират и между следните режими:

Режим на трудност Болезнено е първият след нормалният режим, в който чудовищата са по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Поляна на вечността
Болезнено
Изисквано ниво: 14
Входна такса: Безплатно
<< {{{Предишен}}} Мъчително >>
 • Щети от чудовищата: 120%
 • Точки живот на чудовищата: 150%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 0-1 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 1 допълнително подобрениe. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 5
 • Точки опит за победени чудовища: 200%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 58%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 29% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  6%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  1%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 150% за отвъдници, 150% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Мъчително е втори след Болезнено, в който чудовищата са по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Поляна на вечността
Мъчително
Изисквано ниво: 19
Входна такса: Безплатно
<< Болезнено Смъртоносно >>
 • Щети от чудовищата: 130%
 • Точки живот на чудовищата: 225%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 1 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 2 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 10
 • Точки опит за победени чудовища: 300%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 55%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 34% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  8%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  1%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 200% за отвъдници, 200% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Смъртоносно е трети след Мъчително, в който чудовищата са по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Поляна на вечността
Смъртоносно
Изисквано ниво: 24
Входна такса: Безплатно
<< Мъчително Адско >>
 • Щети от чудовищата: 180%
 • Точки живот на чудовищата: 400%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 1-2 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 3 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 15
 • Точки опит за победени чудовища: 400%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 44%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 44% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  10%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  1%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 250% за отвъдници, 250% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Адско е четвърти след Смъртоносно, в който чудовищата са по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Адско
Адско
Изисквано ниво: 29
Входна такса: Безплатно
<< Смъртоносно Безмилостно >>
 • Щети от чудовищата: 220%
 • Точки живот на чудовищата: 800%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 2-3 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 4 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 20
 • Точки опит за победени чудовища: 500%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 32%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 53% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  13%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  1%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 300% за отвъдници, 300% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Безмилостно е пети след Адско, в който чудовищата са по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Поляна на вечността
Безмилостно
Изисквано ниво: 39
Входна такса: Безплатно
<< Адско Кръвопроливащо >>
 • Щети от чудовищата: 300%
 • Точки живот на чудовищата: 1500%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 3-4 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 6 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 30
 • Точки опит за победени чудовища: 800%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 15%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 60% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  18%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  2%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 450% за отвъдници, 450% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Кръвопроливащо е шести след Безмилостно, в който чудовищата са много по-силни, но и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е в режимите след Нормално да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в тези режими. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Поляна на вечността
Кръвопроливащо
Изисквано ниво: 49
Входна такса: 10х Парче от адски път Парче от адски път
<< Безмилостно Адско в Междинен свят >>
 • Щети от чудовищата: 839%
 • Точки живот на чудовищата: 2100%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 5 допълнителнo умениe.
 • Пазачите и босовете имат 8 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 40
 • Точки опит за победени чудовища: 1000%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 0%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 30% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  45%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  8%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 550% за отвъдници, 550% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Advertisement