Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Полезен огнен гном
Полезен огнен гном
Любимец
Може да се използва многократно
Все така непохватен, но притежаващ повече пламъци от феникс, този гном може да задържи боздугана си малко по-дълго.
Ефект на любимеца:
+5,40% точки живот
+3.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️Комбинирай на тезгяха:Полезен огнен гном (тезгях)
Продажна цена: Злато 1245 Сребро 8 Мед 72
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement