Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Непохватен огнен гном
Непохватен огнен гном
Любимец
Може да се използва многократно
Непохватен малък огнен гном, чийто рога са много търсен трофеи. Ако му осигуриш покрив над главата, той ще се сражава за теб до самия край. Или най-малкото ще се опита да го направи.
Ефект на любимеца:
+5,00% точки живот
+2.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети

+0,00% точки живот
+0.00% щети
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️Комбинирай на тезгяха:Непохватен огнен гном (тезгях)
Продажна цена: Злато 2189 Сребро 80 Мед 48
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement