Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Миньон със зелена есенция
Миньон със зелена есенция
Любимец
Може да се използва многократно
Призови миньон със синя есенция, който да те придружава постоянно.
Ефект на любимеца:
+1.00% точки живот
+00.00% точки живот
+00.00% точки живот
+00.00% точки живот
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
✔️ Пустиня на есенциите
Продажна цена: Злато 626 Сребро 53 Мед 84
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement