Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki

Кратко описание[]

"Междинен свят" е най-голямото предизвикателство за играчите. Враговете в подземията на Междинния свят са с много по-голяма трудност, отколкото на обикновените карти, и е препоръчително да се играе групово. Особеност на враговете в междинния свят е, че нивото на чудовищата се покачва с няколко степени в зависимост от трудността. Когато се играе в група нивото на чудовищата се покачва средно аритметично до най-високото ниво на играч в групата. Важно е да се отбележи и това, че точките живот на чудовищата в междинните светове се увеличават с всеки нов член на групата.

Влизане в Междинния свят[]

Уведомление (куест за Междинен свят)

Достъп до междинните светове ще получите, когато достигнете ниво 50. Когато това се случи ще получите следното уведомление: Уведомление (Зовът на Аммон) След като кликнете на тикчето от уведолмлението, автоматично ще получите Омагьосан свитък Омагьосан свитък, както и куестът Чувам гласове.

Зовът на Аммон

Това, което трябва да направите е да влезете в Нахуатлан, който се намира в регион Лор'Так, след което да отидете до подземието Chamber of Panoltiaco. В Нахуатлан можете да влезете, след като вземете куеста Спаси Сърцето на световете от Мъдрият Ицтак в Ялтепетл. Преди това картата ще бъде заключена.

Важно уточнение
За да достигнете до регион Лор'Так е необходимо да изпълните куеста Експедиция в неизвестното, който ще го получите от Агреша Дървоъглова в Андракаш. За да получите този куест трябва да изпълните останалите куестове в регион Мирдош. Имайте предвид, че за да влезете в Андракаш героят ви трябва да е минимум 36 ниво.

Chamber of Panoltiaco[]

Chamber of Panoltiaco

След като влезете в Chamber of Panoltiaco трябва да победите всички чудовища на картата, за да си осигурите достъп до градът на междинният свят - Разпокъсаният Кардхун!

Имайте предвид, че режимът на трудност на картата е Адско, така че препоръчваме да се използва лилава или червена есенция, или която и да е по-силна есенция по ваш избор - спрямо напредъка на героя ви.

В картата можете да влизате единствено самостоятелно. Дори и да влезете с група, в картата ще бъдете само вие и няма да виждате членовете на групата си.

Пазач Нефрейн

След като се справите с чудовищата, първото ви предизвикателство ще бъде Пазачът Нефрейн. Ако внимавате, няма да имате проблеми с него, тъй като атаките му следват предвидим модел. По-слабите герои също могат да се справят с него, въпреки че ще им отнеме повече време. Магьосниците могат да използват Страж, докато го атакуват, горските - Дървото на живота и Пакт на пустошта, парните механици - Автоматизирано оръдие, а драконовите войни могат да изпозлват онези свои умения, които причиняват най-много щети и генерират ярост. Това са само примери за умения. Всеки може да използва умения на расата си спрямо личните си предпочитания и техника на игра.

Пазач Нефрейн

След като се справите с Пазачът Нефрейн, следва тежката артилерия - босът на подземието, Главатарят Сенбу. Техниката на битка с него не се различава от тази при Пазачът Нефрейн. Трябва, обаче, да сте много по-внимателни, тъй като Сенбу причинава много повече щети. Атаките и на двамата имат предвидим модел, тъй като са чудовища от един и същ тип. По-слабите герои също могат да се справят с него, въпреки че ще им отнеме повече време. Магьосниците могат да използват Страж, докато го атакуват, горските - Дървото на живота и Пакт на пустошта, парните механици - Автоматизирано оръдие, а драконовите войни могат да изпозлват онези свои умения, които причиняват най-много щети и генерират ярост.

Разпокъсаният Кардхун (вход)

След като победите Сенбу пътят към Разпокъсаният Кардхун ще се отвори и ще поемете по дългият път към битката срещу злото и овладяване на водовъртежа на Отвъдното.

Какво да очаквате в подземията на междинния свят?[]

Босове, мини-босове и много от същите чудовища познати вече от нормалните подземия, с изключение на това, че тук те са много по-силни от преди. Чудовищата от категория "Шампиони" ще имат от 1 до 4 омагьосвания.

Ще намиратете по-големи стакове от Отвъдници (малка икона) отвъдници, Сребро (малка икона) монети, Материя (малка икона) фрагменти от материя и различни предмети във всички тези подземия! Съберете група от смели играчи, въоръжени до зъби, за да победите най-свирепите врагове на Дурия.

Събирайте Материя (голяма икона) Фрагменти от материя, които може да намерите от обикновени чудовища, мини-босове и крайни босове, за да закупите предмети от различните търговци в Разпокъсаният Кардхун и крайните зали на босовете.

Аммон Светоходеца

Щом вашият герой поучи достъп до Разпокъсаният Кардхун, Аммон Стветоходеца ще ви предостави серия от куестове. Минавайки през куестовете ще отключвате нови подземия. Ще трябва да изчистите 2 карти и на 3-тата ще се изправите срещу боса на съответния междинен свят. За пример: Трябва да изчистите Гримиджстоун в Междинния свят, куеста ще Ви отведе до Крепостта на съюза в междинния свят, изчиствайки тази карта ще получите достъп до боса, в този случай Гримаг.

Сандък със съкровища от междиния свят

След поражението на всеки бос ако сте завършили серията от куестове, отнасяща се за него, ще намерите Сандък със съкровища от междинния свят, който ще ви даде определено количество Материя (голяма икона) Фрагменти от материя, в зависимост от вашето ниво. Освен фрагменти, ще имате шанс да спечелите и уникална съставка за всеки конкретен бос, която ще ви е необходима, за да можете да създавате уникално оборудване на тезгяха. Съставките от всеки бос, които трябва да съберете, за да спечелите рецептата, която ще ви позволи да създавате уникално оборудване е 100 бр.

Трудности на подземията в междинния свят?[]

Всеки междинен свят има 3 нива на трудност: Адско, Безмилостно, и Кръвопроливащо. Когато е избран адски режим на трудност, стойностите на героя като въоръжение, съпротива, блокиране, критичен удар и т.н. са по-ниски! Можете да избирате режим на трудност, като използвате плъзгача, който се появява веднага, след като изберете в кой междинен свят искате да влезете.

Избор на трудност в междинния свят


Описание на режимите на трудност[]

Режим на трудност Адско в Междинен свят е първият режим на трудност в междинните светове. Тук чудовищата са значително по-силни, отколкото в режим Адско в обикновените карти. Разбира се, и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в този режим. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Адско в Междинен свят
Адско в Междинен свят
Изисквано ниво: 50
Входна такса: Безплатно
<< Няма Безмилостно в Междинен свят >>
 • Щети от чудовищата: 290%
 • Точки живот на чудовищата: 1000%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 3 допълнителни умения.
 • Пазачите и босовете имат 6 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 25
 • Точки опит за победени чудовища: 600%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 0%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 76% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  18%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  2%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 350% за отвъдници, 350% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Безмилостно в Междинен свят е вторият режим на трудност в междинните светове. Тук чудовищата са значително по-силни, отколкото в режимите в обикновените карти. Разбира се, тук и плячката е по-голяма. Силно препоръчително е да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в този режим. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето.

Безмилостно в Междинен свят
Безмилостно в Междинен свят
Изисквано ниво: 55
Входна такса: Безплатно
<< Адско в Междинен свят Кръвопроливащо в Междинен свят >>
 • Щети от чудовищата: 480%
 • Точки живот на чудовищата: 1800%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат  допълнителни умения.
 • Пазачите и босовете имат 7 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 35
 • Точки опит за победени чудовища: 900%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 0%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 53% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  32%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  4%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 500% за отвъдници, 500% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Режим на трудност Кръвопроливащо в Междинен свят е третият, най-висок режим на трудност в междинните светове. Тук чудовищата са изключително силни! Разбира се, тук и плячката е най-голяма. Силно препоръчително е да се играе в група, в случай, че героите ви все още не са подготвени за самостоятелна игра в този режим. Добър избор е ако в групата има герой на високо ниво, спрямо вашето. В този режим се появяват Кървави киши, които ако успеете да победите имаше шанса да спечелите важни и ценни награди от Кървавите сандъци.

Кръвопроливащо в Междинен свят
Кръвопроливащо в Междинен свят
Изисквано ниво: 55
Входна такса: Безплатно
<< Адско в Междинен свят Кръвопроливащо в Междинен свят >>
 • Щети от чудовищата: 1100%
 • Точки живот на чудовищата: 2500%
 • Стражите, елитните противници и водачите имат 5-6 допълнителни умения.
 • Пазачите и босовете имат 9 допълнителни подобрения. Всяко подобрение дава допълнително умение на боса и увеличава стойностите на щетите и точките живот.
 • Нивото на всички опоненти се увеличава с 45
 • Точки опит за победени чудовища: 1100%
 • Може да откриеш подобрените предмети с шанс от 0%
 • Може да откриеш магическите предмети с шанс от 14% 
 • Може да откриеш удивителните предмети с шанс от  54%
 • Може да откриеш легендарните предмети с шанс от  10%
 • Големина на стаковете пускани предмети: 600% за отвъдници, 600% за монети, фрагменти от материя, предмети за достъп и други специални парични средства.

Пътнически дажби[]

Пътнически дажби в Междинен свят

Може да използвате пътническа дажба за директен достъп до всеки бос. Ако не използвате такава дажба ще получите достъп до залата на боса завършвайки куеста на предните карти.
Ако не завършите куеста няма да може да отворите сандъка със съкровища в залата на боса.

Подземия и куестове в междинния свят[]

Q Карта 1 Карта 2 Карта 3 Бос
Q1 Гримиджстоун в Междинния свят Крепост на съюза в Междинния свят Зала при портата на Междинния свят Гримаг Възкръсналият
Q2 Междумирье гротов Хагастоув Междумирье каверн Локсли Междумирье убежища Арахны Арахна
Q3 Междумирье острова Стоункип Междумирье склепа королей Междумирье гробового зала Гередара Гередар
Q4 Междумирье пещер жестокосердых Междумирье рощи вечности Междумирье поляны охотничьего зова Беарах
Q5 Междумирье руин магического круга Междумирье логова лжи Междумирье элизиума Кали Кали
Q6 Междумирье костяной пустыни Междумирье гротов смерти Междумирье тронного зала Мортиса Мортис
Q7 Междумирье крепости Тегансуол Междумирье потайного святилища Междумирье зала присяги Тегана Герольд из Иномира
Q8 Междумирье Железных гор Междумирье Ледяного острога Междумирье Ледяного Хьялгримура Зигрисмар Морозящий
Q9 Междумирье вулкана Зувиуса Междумирье допотопной Атлантиды Междумирье обсерватории Едуза
Q10 Междумирье Кладбища кораблей

Фрагменти от материя[]

В междинните светове може да намерите търговци на Материя (голяма икона) Фрагменти от материя, от които да закупите стоки, уникални предмети и оборудване.

Advertisement