Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki

Описание[]

Магьосник

Магьосниците са съвършени воини от разстояние. Използват мана, за да овладеят силите на огъня, леда и мълниите или за да покажат духовната си мощ под формата на арканитна магия. Един магьосник не би издържал дълго време на директно сражение, но би могъл да се спаси от гибел като се телепортира. 

Специалисти по нанасянето на щети. Магьосниците нанасят много повече щети, отколкото която и да било друга раса. Въпреки това са най-уязвими, когато са атакувани директно.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ
Плюсове Минуси
Атака от растояние Ниска степен на издръжливост
Нанасяне на големи щети Ниски щети с оръжия за една ръка
Стихийни умения
Най-бързо регенериращата се раса откъм ресурс (мана)
Много обездвижващи умения

Умения[]

Таблица на уменията на Магьосника
Умение Име Статистики Описание
Магически изстрел Магически изстрел

Достъпно от ниво: 1
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 1
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Използвай магическо оръжие.
• Нанася 120% от основните ти щети като физически щети

Отключи с ниво 1:
Възстановява 10,00% точки живот при смъртоносен удар

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение
+1,00% допълнително възстановяване на точки живот

Леден изстрел Леден изстрел Достъпно от ниво: 3
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Отприщи леден изстрел, който пронизва един противник.
• Нанася 115% от основните ти щети като ледени
• Нанася 1х студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ:
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,00 (PvP: 3,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,50% допълнителни щети за умение

Верижна светкавица Верижна светкавица Достъпно от ниво: 5
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй верига от мълния.
• Нанася 100% от основните ти щети като светавични щети
• Уцелва 2 допълнителни противника в радиус от 5 метра
• Нанася 1х наелектризиране върху противниците

Отрицателен ефект Наелектризиране:
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,00 (PvP: 5,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение
Огнено кълбо Огнено кълбо Достъпно от ниво: 7
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 3
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй огнена топка.
• Нанася 110% от основните ти щети като огнени
• Нанася 1х изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне:
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени в секунда
• Трае 3,00 (PvP: 3,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+2,00% допълнителни щети за умение
Телепортиране Телепортиране Достъпно от ниво: 9
Цел: Позиция
Разходи: 30 мана
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант

Избягай от противник или се впусни в битка с телепорт.

• Телепортира те на място в радиус от 10 метра
• Освобождава те от всякакви отрицателни ефекти

Отключи с ниво 1:
• 25,00% увеличена скорост на движение за 2,00 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
- 1 разходи за мана

Леден заряд Леден заряд Достъпно от ниво: 11
Цел: Множество противници
Разходи: 50 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант

Втурни се към целта си.

• Атакувай до 10 метра напред
• Нанася 100% от основните ти щети като ледени щети
• Увеличава бронята ти с 2,00% за 4,00 (PvP: 4,00) секунди за всеки улучен противник (може да се натрупва до 20 пъти)
• Нанася 1 студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,00 (PvP: 3,00) секунди
• Може да се натрупва до 50 пъти

Отключи с ниво 1:
• Възстанови 10,00% точки живот за всеки улучен противник

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнителни щети за умение
+ 0,5% допълнително увеличение на бронята

Мълниеносен удар Мълниеносен удар Достъпно от ниво: 13
Цел: Област
Разходи: 50 мана
Цена на есенциите: 5
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй мощен мълниеносен удар.

• Нанася 150% от основните ти щети като светкавични щети на противниците ти в центъра на мълниеносния удар
• Противниците в радиус от 2,2 метра от удара също понасят част от щетите
• Нанася 1х наелектризиране на противниците

Отрицателен ефект Наелектризиране
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,0 (PvP: 5,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнителни щети за умение
Замръзнала сфера Замръзнала сфера Достъпно от ниво: 15
Цел: Множество противници
Разходи: 25 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 3 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови ледена сфера, която ще се носи в една посока.

• Нанася 150% от основните ти щети като щети от замръзване
• Сферата се взривява, нанасяйки 200% от основните ти щети като щети от замръзване на всички противници в радиус от 2,8 метра
• Нанася 1х студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,00% допълнителни щети за умение
Метеор Метеор Достъпно от ниво: 17
Цел: Област
Разходи: 60 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови мощен метеор.

• Нанася 200% от основните ти щети като огнени щети на всички противници в радиус от 3,5 метра от удара
• Нанася 1х изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,5% допълнителни щети за умение
Неповторимост Неповторимост Достъпно от ниво: 19

Цел: Област
Разходи: 50 мана
Цена на есенции: 0
Време за отшумяване: 15 сек.
Стойност: 1 точка талант

Създай времепространствена неповторимост.

• Противниците в засегнатата област ще страдат от отрицателния ефект Забавяне.

Отрицателен ефект Забавяне:
- 40,00% скорост на движение
- 40,00% скорост за нападение
- 50,00% здравина на броните
- 50,00% стойности на стихийна съпротива
• Трае 8 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнително намаляване на скоростта на движение
+ 5,00% допълнително намаляване на скоростта за нападение
+ 2,00% допълнително намаляване на стихийната съпротива
+ 2,00% допълнително намаляване на бронята
Кълбовидна мълния Кълбовидна мълния Достъпно от ниво: 21
Цел: Множество противници
Разходи: 30 мана
Цена на есенциите: 4
Време за отшумяване: 3 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй кълбовидна мълния, която оставя светкавични полета по земята.

• Нанася 125% от основните ти щети като светкавични щети
• Нанася 1x наелектризиране на противниците
• Активното време за отшумяване на Мълниеносен удар е намалено с 0,5 сек. за всеки улучен противник

Отрицателен ефект Наелектризиране
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,00 (PvP: 5,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Светкавично поле
• Нанася 100% от основните ти щети като светкавични щети в секунда
• Нанася 1x наелектризиране на противниците
• Светкавичното поле трае 5 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,5% допълнителни щети за умение
Леден вятър Леден вятър Достъпно от ниво: 23
Цел: Множество противници
Разходи: 20 мана
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Създай коничен леден полъх.

• Нанася 10x студ на улучените противниците
За всеки улучен противник:
• Увеличава щетите от Леден изстрел с 1,00% за 8 сек.
• Увеличава щетите от Замразяваща звезда с 20,00% за 1,5 сек.

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 1,00% допълнително увеличение на щети за умение Леден изстрел
+ 2,00% допълнително увеличение за умение Замразяваща звезда
Контрол на мислите Контрол на мислите Достъпно от ниво: 25
Цел: Единичен противник
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант

Кара противника да се бие за теб.

• Докато е под твой контрол, противникът ще нанася 100% повече щети
• Противниците под твой контрол ще предизвикват други противници в радиус от 10 метра
• Трае 10 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
• Увеличение на времетраенето на Контрол на мислите с + 2,0 сек.
+ 5,00% допълнително увеличение на щети

Унищожение Унищожение Достъпно от ниво: 27
Цел: Множество противници
Разходи: 90 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 30 сек.
Стойност: 2 точки талант

Изстрелва концентриран лъч за стихийно разрушение.

• Нанася 550% от основните ти щети като физически щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% допълнителни щети за умение

Синергия
+ 10,00% увеличение на щети за умение за всяко ниво на Контрол на мислите
- 1,0 сек. отшумяване на умения за всяко ниво на Неповторимост

Страж Страж Достъпно от ниво: 29
Цел: Единичен противник
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови магически страж, който да обстрелва противниците ти.

Основни щети на стража: спрямо нивото на героя
Точки живот на стража: спрямо нивото на героя
• Стражът трае 20 сек.
• Само един Страж може да бъде активен в определен момент
• Атакува противниците с умение Магическа стрелба

Умение Магическа стрелба
• Нанася 100% от основните щети на магическия страж като физически щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% увеличена броня на Стража
+ 10,00% увеличени точки живот на Стража
Стражи на огъня Стражи на огъня Достъпно от ниво: 30
Цел: Област
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови страж на огъня, който да атакува противниците ти с огън.

Основни щети на стража: спрямо нивото на героя
Точки живот на стража: спрямо нивото на героя
• Може да има само един активен Страж във всеки момент
• Атакува противниците с умението Огнена стрелба

Умение Огнена стрелба
• Нанася 130% от основните щети на стража като огнени щети
• Нанася 1x изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,0% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Може да се натрупва до 50 пъти
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 20,00% увеличени щети на Стражи на огъня
Замразяваща звезда Замразяваща звезда Достъпно от ниво: 31
Цел: Множество противници
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 2 точка талант
Пусни замразяваща звезда.

• Нанася 300% от основните ти щети като ледени щети на всички противници в радиус от 4 метра
• Съпротивата срещу лед върху улучените противници ще се намали с 30,00% за 10,0 (PvP: 10,0) сек.
Противниците ще се замразят за 10,0 (PvP: 2,0) сек.
Всеки противник, който вече е засегнат от отрицателен ефект Студ, защото е уцелен от Замразяваща звезда ще пусне ледена експлозия, нанасяйки 50,00% в зависимост от основните ти щети, щети от замръзване на всички уцелени противници в радиус от 2,5 метра

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% допълнителни щети за умение
+ 5,00% допълнително намаляване на съпротива срещу лед
+ 10,00% допълнителни щети от експлозия


Синергия:
+ 5,00% увеличени щети за умение за всяко ниво на Леден заряд
+ 2,0 сек. допълнителни щети от експлозия за всяко ниво на Замръзнала сфера
Огнена експлозия Огнена експлозия Достъпно от ниво: 33
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 1 мин.
Стойност: 2 точка талант
Използвай концентриран огнен поток.

• Нанася 400% от основните ти щети като физически щети
• Нанася 5x изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 15,00% допълнителни щети за умение

Синергия:
+ 10,00% увеличение на щети на умение за всяко ниво на Метеор
+ 5,00% увеличение на щети на умение за всяко ниво на Страж на огъня

Групови таланти[]

Таблица на груповите таланти
Групова аура (0/75)
Всяко повишение струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки Ниво
Защита срещу лед Защита срещу лед Увеличава съпротивата срещу лед на всички членове на групата в диапазон от 20 метра с 5,5% 0/50 20
Сила на удара Сила на удара Увеличава критичната стойност на всички членове на групата в радиус от 20 метра с 2,65% 0/21 20
Повишен лимит Повишен лимит Увеличава максимално ресурса на всички членове на групата в диапазон от 20 метра с 1 0/21 20
Търсач на знания
Учен Учен

Повишава размера на падащ набор от прастаро познание с 1,00%

120 20
Ловец на опит Ловец на опит Повишава натрупания опит с 1,00%. 60 20
Пазач на безпокойство Пазач на безпокойство Повишава размера от падащ набор парче безпокойство (обикновен) с 1. 60 20
Ненаситен колекционер
Треска за отвъдници Треска за отвъдници Повишава размера на падащ набор от отвъдници с 1,0%. 120 20
Златна треска Златна треска Повишава размера от падащ набор от злато с 1.0%. 60 20
Променящия сфери Променящия сфери Повишава размера от падащ набор от сферични отломки с 1.0%. 60 20

Таланти на знанието[]

Таблица на талантите на знанието
Точки живот / Ресурс (1/50)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Повишаващо се могъщество Повишаващо се могъщество + 4,00% точки живот 0/20 10
Оживена жизненост Оживена жизненост Допълнително възстановява 3 точки живот в секунда 0/20 10
Омагьосана дестилация Омагьосана дестилация + 1 единица мана 0/20 10
Атака / Щети (1/80)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Издигаща се сила Издигаща се сила + 1,50% щети 0/50 10
Решителен удар Решителен удар + 0,8% критични попадения
+ 0,8% критични щети
0/50 25
Гордостта на палача Гордостта на палача Възстановява 80 точки живот на окончателен удар 0/50 35
Защита (1/80)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Здрав щит Здрав щит + 1,0% ниво на блокиране
+ 1,0% сила на блокиране
0/50 40
Твърд като камък Твърд като камък + 1,25% здравина на броните 0/50 40
Стихийна защита Стихийна защита + 1,25% стойност на стихийна съпротива 0/50 10
Оръжие за една ръка / Ресурс (1/60)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Умело удряне Умело удряне + 2,50% щети от оръжия за една ръка 0/24 20
Умела пъргавина Умела пъргавина + 3,5% скорост за нападение при използване на оръжия за една ръка 0/24 20
Шепа ресурси Шепа ресурси Всеки окончателен удар с оръжие за една ръка дава бонус Шепа ресурси:
 • + 1,25% ресурс цена за всички умения
 • Трае 2 сек.
0/24 45
Оръжие за две ръце / Кулдаун (1/60)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Удряне с две ръце Удряне с две ръце + 4,00% щети от оръжия за две ръце 0/24 20
Пъргавина с две ръце Пъргавина с две ръце + 2,0% скорост за нападение при използване на оръжия за две ръце 0/24 20
Цял живот крадец Цял живот крадец Всеки окончателен удар с оръжие за две ръце намалява активните ти времена за отшумяване на умения с 1,25% 0/24 45
Пътни предимства / Удобства (1/45)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Милият дом Милият дом 3,00% намалено време за използване на телепортиране в градска област 0/15 15
На кон На кон 3,00% намалено време за призоваване на ездитните животни 0/15 15
Състезателни пантофки Състезателни пантофки + 3,00% скорост на движение в центрове 0/15 15
Просперитет / Удобства (1/152)
Икона Име Ефект Цена в точки талант Точки талант Ниво
Изобилие Изобилие + 1,7% повишено пускане на монети 1 0/150 50
Търговец Търговец Отключва преносима витрина на магазин за продаване на предмети навсякъде 45 0/01 25
Преносим тезгях Преносим тезгях Отключва преносим тезгях за изработване навсякъде 45 0/01 35
Битка / Уникални таланти (1/01)
Всяко струва 300 точки талант
Икона Име Ефект Точки Ниво
Втори шанс Втори шанс Спасява те от смърт, ако точките ти живот паднат до 0.
 • Възстановява 75,0% от точките ти живот
 • Възстановява напълно твоите ресурси
 • Намалява всички времена за отшумяване на умения с 50% за 1 сек.
 • Упоява всеки противник в обхват от 3 м. за 1 сек.
 • Може да се задейства на всеки 300 сек.
0/01 55
Резерви за спешни случаи Резерви за спешни случаи Въстановява 15 мана винаги, когато те улучат, докато точките ти живот са под 33%. 0/01 55
Енергична сила Енергична сила Всяко критично попадение дава бонус Енергична сила:
 • + 50,00% ниво на критичните попадения
 • + 50,0 щети на критичните попадения
 • Трае 5 сек.
 • Може да се задейства на всеки 300 сек.
0/01 55
Advertisement