Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Ключ към Съюзническата зала на Агатон
Ключ към Съюзническата зала
на Агатон
Изчезва след употреба
Този каменен диск ще ти осигури достъп до Съюзническата зала на Агатон.
✔️Награда от куестовете
- Чезнеща защита
- Усилване на защитата
Локация: Падината на здрача
Advertisement