Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Ключ за светилището на Артая
Ключ за светилището на Артая
Изчезва след употреба
Този каменен диск ще ти осигури достъп до светилището на Артая.
✔️Получава се при победа над водача
Локация: Люлката на живота
Advertisement