Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Зелен хапач
Зелен хапач
Любимец
Може да се използва многократно
Този зелен хапач напълно оправдава името си. С двойния си ред зъби може да разкъса дори дребно животно!
Ефект на любимеца:
+5.00% щети
+00.00% щети
+00.00% щети
+00.00% щети
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Може да бъде спечелено от сандъци
Продажна цена: Злато 1433 Сребро 25 Мед 34
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement