Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Зелена есенция на светлината
Есенция на светлината
Подсилва нападението
Свършва след всяка атака
Унищожава тъмнината
50.00% увеличени щети
Без ефект в официалните арени
Събира се от чудовища в Кинза и Тетаконетъл
Изработва се на тезгяха
Комбинирай следните ресурси:
Екстракт на могъществото Екстракт на могъществото 1000x
Светлинна сфера Светлинна сфера 10x
Събитие Фестивал на духовете
Advertisement