Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Женевра
Женевра
Основна информация
Локация Хегъстоув скали
Ниво на пазача При ниво 100 на героя:
Болезнено: 105 ниво
Мъчително: 110 ниво
Смъртоносно: 115 ниво
Адско: 120 ниво
Безмилостно: 130 ниво
Кръвопроливащо: 140 ниво
Трудност Болезнено
Мъчително
Смъртоносно
Адско
Безмилостно
Кръвопроливащо
Възможни награди Монети Монети
Сферични отломки Сферични отломки
Подобрено оборудване Подобрено оборудване
Магическо оборудване Магическо оборудване
Удивително оборудване Удивително оборудване
Легендарно оборудване Легендарно оборудване
Прастаро познание Прастаро познание
Ключ на храбростта Ключ на храбростта
Скъпоценен камък Скъпоценни камъни
Руни (качество 3) Руни
Амулет на познанието Уникални предмети
Основни съставки (оранжеви) Основни съставки
Advertisement