Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Икона Име Статистики Описание
Магически изстрел Магически изстрел

Достъпно от ниво: 1
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 1
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Използвай магическо оръжие.
• Нанася 120% от основните ти щети като физически щети

Отключи с ниво 1:
Възстановява 10,00% точки живот при смъртоносен удар

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение
+1,00% допълнително възстановяване на точки живот

Леден изстрел Леден изстрел Достъпно от ниво: 3
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Отприщи леден изстрел, който пронизва един противник.
• Нанася 115% от основните ти щети като ледени
• Нанася 1х студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ:
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,00 (PvP: 3,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,50% допълнителни щети за умение

Верижна светкавица Верижна светкавица Достъпно от ниво: 5
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй верига от мълния.
• Нанася 100% от основните ти щети като светавични щети
• Уцелва 2 допълнителни противника в радиус от 5 метра
• Нанася 1х наелектризиране върху противниците

Отрицателен ефект Наелектризиране:
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,00 (PvP: 5,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение
Огнено кълбо Огнено кълбо Достъпно от ниво: 7
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 3
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй огнена топка.
• Нанася 110% от основните ти щети като огнени
• Нанася 1х изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне:
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени в секунда
• Трае 3,00 (PvP: 3,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+2,00% допълнителни щети за умение
Телепортиране Телепортиране Достъпно от ниво: 9
Цел: Позиция
Разходи: 30 мана
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант

Избягай от противник или се впусни в битка с телепорт.

• Телепортира те на място в радиус от 10 метра
• Освобождава те от всякакви отрицателни ефекти

Отключи с ниво 1:
• 25,00% увеличена скорост на движение за 2,00 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
- 1 разходи за мана

Леден заряд Леден заряд Достъпно от ниво: 11
Цел: Множество противници
Разходи: 50 мана
Цена на есенциите: 2
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант

Втурни се към целта си.

• Атакувай до 10 метра напред
• Нанася 100% от основните ти щети като ледени щети
• Увеличава бронята ти с 2,00% за 4,00 (PvP: 4,00) секунди за всеки улучен противник (може да се натрупва до 20 пъти)
• Нанася 1 студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,00 (PvP: 3,00) секунди
• Може да се натрупва до 50 пъти

Отключи с ниво 1:
• Възстанови 10,00% точки живот за всеки улучен противник

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнителни щети за умение
+ 0,5% допълнително увеличение на бронята

Мълниеносен удар Мълниеносен удар Достъпно от ниво: 13
Цел: Област
Разходи: 50 мана
Цена на есенциите: 5
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй мощен мълниеносен удар.

• Нанася 150% от основните ти щети като светкавични щети на противниците ти в центъра на мълниеносния удар
• Противниците в радиус от 2,2 метра от удара също понасят част от щетите
• Нанася 1х наелектризиране на противниците

Отрицателен ефект Наелектризиране
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,0 (PvP: 5,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнителни щети за умение
Замръзнала сфера Замръзнала сфера Достъпно от ниво: 15
Цел: Множество противници
Разходи: 25 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 3 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови ледена сфера, която ще се носи в една посока.

• Нанася 150% от основните ти щети като щети от замръзване
• Сферата се взривява, нанасяйки 200% от основните ти щети като щети от замръзване на всички противници в радиус от 2,8 метра
• Нанася 1х студ на улучените противници

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,00% допълнителни щети за умение
Метеор Метеор Достъпно от ниво: 17
Цел: Област
Разходи: 60 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови мощен метеор.

• Нанася 200% от основните ти щети като огнени щети на всички противници в радиус от 3,5 метра от удара
• Нанася 1х изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,5% допълнителни щети за умение
Неповторимост Неповторимост Достъпно от ниво: 19

Цел: Област
Разходи: 50 мана
Цена на есенции: 0
Време за отшумяване: 15 сек.
Стойност: 1 точка талант

Създай времепространствена неповторимост.

• Противниците в засегнатата област ще страдат от отрицателния ефект Забавяне.

Отрицателен ефект Забавяне:
- 40,00% скорост на движение
- 40,00% скорост за нападение
- 50,00% здравина на броните
- 50,00% стойности на стихийна съпротива
• Трае 8 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнително намаляване на скоростта на движение
+ 5,00% допълнително намаляване на скоростта за нападение
+ 2,00% допълнително намаляване на стихийната съпротива
+ 2,00% допълнително намаляване на бронята
Кълбовидна мълния Кълбовидна мълния Достъпно от ниво: 21
Цел: Множество противници
Разходи: 30 мана
Цена на есенциите: 4
Време за отшумяване: 3 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй кълбовидна мълния, която оставя светкавични полета по земята.

• Нанася 125% от основните ти щети като светкавични щети
• Нанася 1x наелектризиране на противниците
• Активното време за отшумяване на Мълниеносен удар е намалено с 0,5 сек. за всеки улучен противник

Отрицателен ефект Наелектризиране
• Атаки с мълния, нанасящи 5,00% повече щети
• Трае 5,00 (PvP: 5,00) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Светкавично поле
• Нанася 100% от основните ти щети като светкавични щети в секунда
• Нанася 1x наелектризиране на противниците
• Светкавичното поле трае 5 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,5% допълнителни щети за умение
Леден вятър Леден вятър Достъпно от ниво: 23
Цел: Множество противници
Разходи: 20 мана
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Създай коничен леден полъх.

• Нанася 10x студ на улучените противниците
За всеки улучен противник:
• Увеличава щетите от Леден изстрел с 1,00% за 8 сек.
• Увеличава щетите от Замразяваща звезда с 20,00% за 1,5 сек.

Отрицателен ефект Студ
• Намалена скорост на движение с 2,00%
• Намалена скорост за нападение с 1,00%
• Трае 5,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 1,00% допълнително увеличение на щети за умение Леден изстрел
+ 2,00% допълнително увеличение за умение Замразяваща звезда
Контрол на мислите Контрол на мислите Достъпно от ниво: 25
Цел: Единичен противник
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант

Кара противника да се бие за теб.

• Докато е под твой контрол, противникът ще нанася 100% повече щети
• Противниците под твой контрол ще предизвикват други противници в радиус от 10 метра
• Трае 10 сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
• Увеличение на времетраенето на Контрол на мислите с + 2,0 сек.
+ 5,00% допълнително увеличение на щети

Унищожение Унищожение Достъпно от ниво: 27
Цел: Множество противници
Разходи: 90 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 30 сек.
Стойност: 2 точки талант

Изстрелва концентриран лъч за стихийно разрушение.

• Нанася 550% от основните ти щети като физически щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% допълнителни щети за умение

Синергия
+ 10,00% увеличение на щети за умение за всяко ниво на Контрол на мислите
- 1,0 сек. отшумяване на умения за всяко ниво на Неповторимост

Страж Страж Достъпно от ниво: 29
Цел: Единичен противник
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови магически страж, който да обстрелва противниците ти.

Основни щети на стража: спрямо нивото на героя
Точки живот на стража: спрямо нивото на героя
• Стражът трае 20 сек.
• Само един Страж може да бъде активен в определен момент
• Атакува противниците с умение Магическа стрелба

Умение Магическа стрелба
• Нанася 100% от основните щети на магическия страж като физически щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% увеличена броня на Стража
+ 10,00% увеличени точки живот на Стража
Стражи на огъня Стражи на огъня Достъпно от ниво: 30
Цел: Област
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови страж на огъня, който да атакува противниците ти с огън.

Основни щети на стража: спрямо нивото на героя
Точки живот на стража: спрямо нивото на героя
• Може да има само един активен Страж във всеки момент
• Атакува противниците с умението Огнена стрелба

Умение Огнена стрелба
• Нанася 130% от основните щети на стража като огнени щети
• Нанася 1x изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,0% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Може да се натрупва до 50 пъти
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 20,00% увеличени щети на Стражи на огъня
Замразяваща звезда Замразяваща звезда Достъпно от ниво: 31
Цел: Множество противници
Разходи: 80 мана
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 2 точка талант
Пусни замразяваща звезда.

• Нанася 300% от основните ти щети като ледени щети на всички противници в радиус от 4 метра
• Съпротивата срещу лед върху улучените противници ще се намали с 30,00% за 10,0 (PvP: 10,0) сек.
Противниците ще се замразят за 10,0 (PvP: 2,0) сек.
Всеки противник, който вече е засегнат от отрицателен ефект Студ, защото е уцелен от Замразяваща звезда ще пусне ледена експлозия, нанасяйки 50,00% в зависимост от основните ти щети, щети от замръзване на всички уцелени противници в радиус от 2,5 метра

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 10,00% допълнителни щети за умение
+ 5,00% допълнително намаляване на съпротива срещу лед
+ 10,00% допълнителни щети от експлозия


Синергия:
+ 5,00% увеличени щети за умение за всяко ниво на Леден заряд
+ 2,0 сек. допълнителни щети от експлозия за всяко ниво на Замръзнала сфера
Огнена експлозия Огнена експлозия Достъпно от ниво: 33
Цел: Множество противници
Разходи: 0 мана
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 1 мин.
Стойност: 2 точка талант
Използвай концентриран огнен поток.

• Нанася 400% от основните ти щети като физически щети
• Нанася 5x изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) сек.
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 15,00% допълнителни щети за умение

Синергия:
+ 10,00% увеличение на щети на умение за всяко ниво на Метеор
+ 5,00% увеличение на щети на умение за всяко ниво на Страж на огъня
Advertisement