Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki
Девойка лебед
Девойка лебед
Любимец
Може да се използва многократно
Ефект на любимеца:
0,50% по-висока скорост на движение
За да повишиш степента на любимеца от подобрен до легендарен се нуждаеш от модифициран кресцерит.
✔️ Продава се по време на разпродажба
Необходимо количество модифициран кресцерит
за повишаване на степента на любимец
Ранг на любимеца Степен на любимеца Изисква:
Ранг 0 Обикновен Модифициран кресцерит  0
Ранг 1 Магически Модифициран кресцерит  5
Ранг 2 Удивителен Модифициран кресцерит  25
Ранг 3 Легендарен Модифициран кресцерит  50
Advertisement