Дракенсанг Онлайн Wiki
Advertisement
Дракенсанг Онлайн Wiki

Описание[]

Горски

Горските са не само изключителни стрелци, но и умели в меле битки. Техният стил се характеризира с динамика, тъй като постоянно се движат. Избират жертвите си отдалеч, първо ги отслабват със стрели и след това ги удрят в близък бой.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ
Плюсове Минуси
Близък и далечен бой с големи щети Бавно възстановяване на концентрация
Балансираност между статистиката на отбраната и атаката Уменията взимат много концентрация
Стихийни умения
Голяма способност за контрол над тълпи от чудовища
Големи възможности за мобилност и бягство


Умения[]

Таблица на уменията на Горския
Умение Име Статистики Описание
Ловна стрела Ловна стрела

Достъпно от ниво: 1
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 концентрация
Цена на есенциите: 1
Необходимо ниво за подобрение: 2
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Изстреляй ловна стрела.

• Нанася 100% от основните ти щети като физически щети
• Нанася 1 Маркиране на противниците.

Отрицателен ефект Маркиране
Експлозивна стрела, Смъртоносен удар, Точен изстрел, Танцът на остриетата, Граблива птица и Разсейващ изстрел нанасят 100% повече щети
Точният изстрел пронизва противниците, нанасяйки щети на противника зад него
• Трае 8,0 (PvP: 4,0) секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение

Смъртоносен замах Смъртоносен замах Достъпно от ниво: 3
Цел: Множество противници
Разходи: 0 концентрация
Цена на есенциите: 1
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант

Атакувай противниците си с остро оръжие.
Нанася 150% от основните ти щети като физически

Увеличение спрямо ниво на умение:
+2,00% допълнителни щети за умение

Скок през глава Скок през глава Достъпно от ниво: 7
Цел: Позиция
Разходи: 30 концентрация
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Акробатичен скок през глава до местоположение.
• Скок на разстояние до 10 метра
• Освобождава те от всеки отрицателен ефект

Отключи с ниво 1:
• Увеличава скоростта ти за нападение с 10,00% за 3 секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнително увеличение на скоростта на нападение
Танцът на остриетата Танцът на остриетата Достъпно от ниво: 9
Цел: Множество противници
Разходи: 50 концентрация
Цена на есенциите: 3
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Използвай вихър от замахвания.
• Нанася 120% от основните ти щети като физически
• Увеличава щетите от Смъртоносен замах с 5,00% за 6 сек. за всеки противник, улучен от вихър (може да се натрупва до 20 пъти)

Отключи с ниво 1:
• Нанася 1х кървене на улучените противници

Отрицателен ефект Кървене:
Нанася 2,00% от основните ти щети като физически щети в секунда
• Трае 5,0 (PvP: 5,0) секунди
• Може да се натрупва до 50 пъти.


Увеличение спрямо ниво на умение:
+1,00% допълнителни щети за умение
+1,00% допълнително увеличение на щети за умение Смъртоносен замах
Адреналин Адреналин Достъпно от ниво: 11
Цел: Себе си
Разходи: 0 концентрация
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 20 сек.
Стойност: 1 точка талант

Събери останалата си енергия.

• Възстановява напълно концентрацията
• Дава ти бонус Адреналин

Бонус Адреналин
+ 40,00% скорост на движение
+ 20,00% скорост за нападение в секунда
• Трае 5,0 секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнително увеличение на скорост на движение
+ 2,00% допълнително увеличение на скорост за нападение

Точен изстрел Точен изстрел Цел: Единичен противник
Разходи: 20 концентрация
Цена на есенции: 4
Време за отшумяване: 0 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй прецизна стрела.

• Нанася 175% от основните ти щети като физически.

Отключи с ниво 1:
Всеки засегнат противник от Точен изстрел увеличава скоростта ти на движение с 5,00% за 2 сек. (може да се натрупва до 10 пъти)

Увеличение спрямо ниво на умение:
+2,00% допълнителни щети за умение
+ 0,5% допълнително увеличение на скорост за движение
Рояк стършели Рояк стършели Достъпно от ниво: 15
Цел: Себе си
Разходи: 40 концентрация
Цена на есенциите: 5
Време за отшумяване: 20 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови рояк стършели, който да те обкръжи.

• Атакува всеки противник в радиус от 3 метра около теб
• Нанася 75% от основните ти щети като физически в секунда за 10 секунди
• Обкръжава те за 10 секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+2,00% допълнителни щети
Увеличена продължителост с 1 секунда
Трънлива пътека Трънлива пътека Достъпно от ниво: 17
Цел: Множество противници
Разходи: 20 концентрация
Цена на есенциите: 6
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Изстреляй природно омагьосана стрела.

• Нанася 100% от основните ти щети като отровни щети
• Оставя пътека от тръни зад себе си, която трае 6 секунди
• Улучените противници понасят отрицателните ефекти Трънлива пътека и Нарязана броня

Отрицателен ефект Трънлива пътека
- 50,00% скорост на движение
• Нанася 60% от основните ти щети като отровни щети в секунда
• Трае докато противникът стои върху пътеката

Отрицателен ефект Нарязана броня
- 20,00% здравина на броните
• Трае 5,00 (PvP: 3,0) секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 1,00% допълнителни щети за умение
+ 5,00% допълнителни щети за умение Отрова
+ 2,00% допълнително намаляване на бронята
Разсейващ изстрел Разсейващ изстрел Достъпно от ниво: 19
Цел: Множество противници
Разходи: 40 концентрация
Цена на есенциите: 5
Време за отшумяване: 1 сек.
Стойност: 1 точка талант

Направи разпръснат изстрел.

• Нанася 130% от основните ти щети като физически щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,5% допълнителни щети за умение

Дървото на живота Дървото на живота Достъпно от ниво: 21
Цел: Себе си
Разходи: 50 концентрация
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 30 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призовава неподвижно дърво, което те лекува.

Точки живот на дървото: спрямо нивото на героя
• Дървото трае 20 секунди
• Може да има само едно активно Дърво на живота във всеки момент
• Възстановява 5,00% от точките ти живот в секунда в радиус от 10 метра от дървото
• Упоява всички противници в радиус от 20 метра

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 20,00% увеличени точки живот на Дървото на живота
Ловен капан Ловен капан Достъпно от ниво: 25
Цел: Област
Разходи: 40 концентрация
Цена на есенциите: 3
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 1 точка талант
Постави капан, който се задейства при докосване.

• Нанася 50% от основните ти щети като отровни щети на противници в радиус от 3,8 метра
• Парализира улучените противници за 5,0 (PvP: 1,5) секунди
• Улучените противници ще страдат от отрицателния ефект Ловен капан.
• Нанася 1 Маркиране на противниците.

Отрицателен ефект Маркиране
Експлозивна стрела, Смъртоносен удар, Точен изстрел, Танцът на остриетата, Граблива птица и Разсейващ изстрел нанасят 100% повече щети
Точният изстрел пронизва противниците, нанасяйки щети на противника зад него
• Трае 8,0 (PvP: 4,0) секунди

Отрицателен ефект Ловен капан
- 10,00% броня
• Трае 5,0 секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 1,5% допълнителни щети за капан
+ 5,00% допълнително намаляване на броня
Ловна мрежа Ловна мрежа Достъпно от ниво: 27
Цел: Област
Разходи: 45 концентрация
Цена на есенциите: 0
Време за отшумяване: 10 сек.
Стойност: 1 точка талант
Хвърли ловна мрежа, за да уловиш противниците.

• Парализира уловените противници за 5,0 (PvP: 1,5) секунди
• Нанася 1 Маркиране на противниците

Отрицателен ефект Маркиране
Експлозивна стрела, Смъртоносен удар, Точен изстрел, Танцът на остриетата, Граблива птица и Разсейващ изстрел нанасят 100% повече щети
Точният изстрел пронизва противниците, нанасяйки щети на противника зад него
• Трае 8,0 (PvP: 4,0) секунди

Увеличение спрямо ниво на умение:
- 2,00% разходи за концентрация
Граблива птица Граблива птица Достъпно от ниво: 27
Цел: Единичен противник
Разходи: 25 концентрация
Цена на есенциите: 3
Време за отшумяване: 20 сек.
Стойност: 1 точка талант
Призови граблива птица, която да преследва избрана цел.

• Нанася 250% от основните ти щети като физически
• Парализира улучените противници за 5,0 (PvP: 1,5) секунди
• Нанася 1х Кървене на улучените противници
• Намалява щетите на мишените с 10,00% за 10 секунди

Отрицателен ефект Кървене:
• Нанася 2,00% от основните ти щети като физически щети в секунда
• Трае 5,00 (PvP: 5,0) секунди
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,50% увеличени щети за умение
+ 2,00% допълнително намаляване на щети
Експлозивна стрела Експлозивна стрела Достъпно от ниво: 29
Цел: Множество противници
Разходи: 80 концентрация
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 5 сек.
Стойност: 2 точки талант
Изстреляй експлозивна стрела.

• Нанася 300% от основните ти щети като физически
• Стрелата експлодира скоро след попадение
• Експлозията нанася 300% от основните ти щети като физически щети на противниците в радиус от 3,5 метра
• Нанася 3х Изгаряне на улучените противници

Отрицателен ефект Изгаряне:
• Нанася 1,00% от основните ти щети като огнени щети в секунда
• Трае 3,0 (PvP: 3,0) секунди
• Може да се натрупва до 50 пъти

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 2,50% допълнителни щети за умение

Синергия:
+ 10,00% увеличени щети за умение за всяко ниво Точен изстрел
+ 5,00% увеличение на щети от експлозии за всяко ниво на Разсейващ изстрел
Смъртоносен удар Смъртоносен удар Достъпно от ниво: 31
Цел: Единичен противник
Разходи: 0 концентрация
Цена на есенциите: 5
Време за отшумяване: 30 сек.
Стойност: 2 точки талант
Нанеси смъртоносен удар на противника си.

• Нанася 550% от основните ти щети като физически щети
• Всеки окончателен удар със Смъртоносен удар ти позволява да използваш отново Смъртоносен удар

На улучен противник:
• Увеличава твоята скорост за нападение с 5,00% за 5 секунди (може да се натрупва до 5 пъти)

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% допълнителни щети за умение

Синергия:
+ 1,5% увеличени щети за умение за всяко ниво на Рояк стършели
+ 0,500% увеличена скорост за нападение за всяко ниво на Танц на остриетата
Пакт на пустошта Пакт на пустошта Достъпно от ниво: 33
Цел: Множество противници
Разходи: 0 концентрация
Цена на есенциите: 10
Време за отшумяване: 1 мин.
Стойност: 2 точки талант
Призови три вълка, които ще те подкрепят в битка.

Основни щети на вълците: спрямо нивото на героя
Точки живот на вълците: спрямо нивото на героя
• Вълците траят 30 секунди
• Атакува противниците с умението Ухапване

Умение Ухапване
• Нанася 150% от основните щети на вълците като физически щети

Отключи с ниво 1
• Всеки залък те лекува с 15,00% от нанесените щети

Увеличение спрямо ниво на умение:
+ 5,00% увеличени щети от пакт на пустошта

Синергия:
+ 2,00% точки живот за всяко ниво Адреналин
- 1 сек. отшумяване за всяко ниво Граблива птица

Знание[]

Таблица на талантите на знанието на Горския
Групова аура (1/75)
Всяко повишение струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки Ниво
Защита срещу отрова Защита срещу отрова Увеличава съпротивата срещу отрова на всички членове на групата в диапазон от 20 метра с 5,5% 0/50 20
Стълпотворение Стълпотворение Увеличава скоростта за нападение на всички членове на групата в диапазон от 20 метра с 1,0% 0/21 20
Безпогрешен инстинкт Безпогрешен инстинкт

Дава бонус Безпогрешен инстинкт на всеки 30 сек. на всички членове на групата в радиус от 20 метра

Бонус Безпогрешен инстинкт

 • + 2,75% критична стойност
 • Трае 3 сек.
0/50 20
Търсач на знания
Учен Учен Повишава размера на падащ набор от прастаро познание с 1,00% 120 20
Ловец на опит Ловец на опит Повишава натрупания опит с 1,00%. 60 20
Пазач на безпокойство Пазач на безпокойство Повишава размера от падащ набор парче безпокойство с 1. 60 20
Ненаситен колекционер
Треска за отвъдници Треска за отвъдници Повишава размера на падащ набор от отвъдници с 1,00%. 120 20
Златна треска Златна треска Повишава размера от падащ набор от злато с 1,00%. 60 20
Променящия сфери Променящия сфери Повишава размера от падащ набор от сферични отломки с 1,00%. 60 20

Таланти на знанието[]

Таблица на талантите на знанието
Точки живот / Ресурс (1/50)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Повишаващо се могъщество Повишаващо се могъщество + 4,00% точки живот 0/20 10
Оживена жизненост Оживена жизненост Допълнително възстановява 3 точки живот в секунда 0/20 10
Омагьосана дестилация Потънал в дестинация + 1 единица мана 0/20 10
Атака / Щети (1/80)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Издигаща се сила Издигаща се сила + 1,50% щети 0/50 10
Решителен удар Решителен удар + 0,8% критични попадения
+ 0,8% критични щети
0/50 25
Гордостта на палача Гордостта на палача Възстановява 80 точки живот на окончателен удар 0/50 35
Защита (1/80)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Здрав щит Здрав щит + 1,0% ниво на блокиране
+ 1,0% сила на блокиране
0/50 40
Твърд като камък Твърд като камък + 1,25% здравина на броните 0/50 40
Стихийна защита Стихийна защита + 1,25% стойност на стихийна съпротива 0/50 10
Оръжие за една ръка / Ресурс (1/60)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Умело удряне Умело удряне + 2,50% щети от оръжия за една ръка 0/24 20
Умела пъргавина Умела пъргавина + 3,5% скорост за нападение при използване на оръжия за една ръка 0/24 20
Шепа ресурси Шепа ресурси Всеки окончателен удар с оръжие за една ръка дава бонус Шепа ресурси:
 • + 1,25% ресурс цена за всички умения
 • Трае 2 сек.
0/24 45
Оръжие за две ръце / Кулдаун (1/60)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Удряне с две ръце Удряне с две ръце + 4,00% щети от оръжия за две ръце 0/24 20
Пъргавина с две ръце Пъргавина с две ръце + 2,0% скорост за нападение при използване на оръжия за две ръце 0/24 20
Цял живот крадец Цял живот крадец Всеки окончателен удар с оръжие за две ръце намалява активните ти времена за отшумяване на умения с 1,25% 0/24 45
Пътни предимства / Удобства (1/45)
Всяко повишаване струва 3 точки талант
Икона Име Ефект Точки талант Ниво
Милият дом Милият дом 3,00% намалено време за използване на телепортиране в градска област 0/15 15
На кон На кон 3,00% намалено време за призоваване на ездитните животни 0/15 15
Състезателни пантофки Състезателни пантофки + 3,00% скорост на движение в центрове 0/15 15
Просперитет / Удобства (1/152)
Икона Име Ефект Цена в точки талант Точки талант Ниво
Изобилие Изобилие + 1,7% повишено пускане на монети 1 0/150 50
Търговец Търговец Отключва преносима витрина на магазин за продаване на предмети навсякъде 45 0/01 25
Преносим тезгях Преносим тезгях Отключва преносим тезгях за изработване навсякъде 45 0/01 35
Битка / Уникални таланти (1/01)
Всяко струва 300 точки талант
Икона Име Ефект Точки Ниво
Втори шанс Втори шанс Спасява те от смърт, ако точките ти живот паднат до 0.
 • Възстановява 75,0% от точките ти живот
 • Възстановява напълно твоите ресурси
 • Намалява всички времена за отшумяване на умения с 50% за 1 сек.
 • Упоява всеки противник в обхват от 3 м. за 1 сек.
 • Може да се задейства на всеки 300 сек.
0/01 55
Неразумна бързина Неразумна бързина Побеждаването на маркираните противници дава бонус
Неразумна бързина

Бонус Неразумна бързина
 • + 20.00% атаки в секунда
 • + 10.00% скорост на движение
 • Трае 5 сек.
 • Може да се задейства на всеки 300 сек.
0/01 55
Стратегическо предимство Стратегическо предимство Всяко улучване на упоени противници нанася 50.00% от основните ти щети като допълнителни физически щети 0/01 55
Advertisement